Quedem a tres quarts menys cinc de vuit | Chris Groves (3 minuts)